2020: Ανασκόπηση μιας Ιδιαίτερης Χρονιάς

2020: Ανασκόπηση μιας Ιδιαίτερης Χρονιάς

Το 2020, ήταν για όλους μας μια πολύ δύσκολη χρονιά. Άλλαξε, έστω και προσωρινά, την καθημερινότητα μας και μας στέρησε βασικές χαρές της ζωής μας. Απομονωθήκαμε, αποκοπήκαμε από τους αγαπημένους